Projektowanie

Projektowanie i przygotowanie dokumentacji

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji produkcyjnej, od koncepcji po gotowe rozwiązania.

Dokumentacja 3D wykonywana jest w postaci plików Solid Works lub natywnych (STEP, Parasolid, IGES).

Dokumentacja 2D w postaci dwg, dxf lub pdf.

Stanowiska kontrolne

Projektujemy przyrządy pomiarowe,

stanowiska kontrolne,

uchwyty mocujące i części maszyn,

konstrukcje spawane.

Modele 3D

Modele 3D części maszyn i urządzeń.

Projektowanie części i złożeń.

Prototypy i produkcja jednostkowa

Tworzenie dokumentacji technicznej.
Wizualizacje i animacje produktowe.

Prototypy i produkcja małoseryjna.

Statyczne i dynamiczne obliczenia wytrzymałościowe.